Healing

Healing er et engelsk ord, som betyr å gjøre hel, hele, helbrede (Wilipedia) Healing er en tradisjonell og helhetlig orientert mellommenneskelig prosess, hvor en ved håndspåleggelse, energibalansering, bønn eller lignende spirituelt orienterte metoder søker å hjelpe mennesker til bedre livskvalitet såvel fysisk, psykisk som åndelig. Healing er en naturlig evne som kan vidreutvikles og styrkes. Den helbredende livskraften kommer fra en felles kilde som representerer kjærlighet, intelligens, sannhet og visdom. Bevissthetens åndelige eller ikke bevissthetens dimensjon anses som naturlig og integrert del av livets eksistens. (DNH) Jeg har tidligere arbeidet med REIKI healing, hvor man holder hendene på spesielle steder …