Healing er et engelsk ord, som betyr å gjøre hel, hele, helbrede (Wilipedia)

Healing er en tradisjonell og helhetlig orientert mellommenneskelig prosess, hvor en ved håndspåleggelse, energibalansering, bønn eller lignende spirituelt orienterte metoder søker å hjelpe mennesker til bedre livskvalitet såvel fysisk, psykisk som åndelig.

Healing er en naturlig evne som kan vidreutvikles og styrkes.

Den helbredende livskraften kommer fra en felles kilde som representerer kjærlighet, intelligens, sannhet og visdom. Bevissthetens åndelige eller ikke bevissthetens dimensjon anses som naturlig og integrert del av livets eksistens. (DNH)

Jeg har tidligere arbeidet med REIKI healing, hvor man holder hendene på spesielle steder på kroppen, og hvor energien blir forsterket gjennom programerte symboler.

I mange år har jeg arbeidet som spirituell healer og trance healer. Det er en kraftig healingform hvor jeg har direkte kontakt med mine spirituelle hjelpere og min healing-guide for å kunne gi deg det du trenger mest. Enkelt forklart, er jeg en kanal for den universelle energi.

Healing handler om energier, og energier går på tvers av tid og rom. Med andre ord: om du ligger på benken hos meg eller befinner deg på den andre siden av  jordkloden, er healing-kraften like virkningsfull. Jeg har mange klienter fra ulike steder i inn og utland som får fjernhealing med god effekt. Jeg mener at en ubalanse i energisystemet gir sykdom. På samme måte, gir et harmonisk og balansert energisystem en sunn og frisk kropp. Personlig, vet jeg at når ryggen og leddene verker, er jeg i psykisk ubalanse.

Jeg stiller ingen diagnose, og lover heller ingen helbredelse. Min beste reklame har jeg fra alle de som har gitt meg tilbakemelding på at de har blitt friske, og/eller har fått en bedre livskvalitet.