Det å gå til en livsveileder – eller coach, har blitt mer og mer vanlig de siste årene. Vi har i dag mange flere valgmuligheter enn vi noen gang har hatt, og for mange kan dette bli vanskelig. Men det er ikke bare de arbeidsmessige valgene vi kan trenge hjelp til. Det er heller ikke uvanlig i dag at mange ”går i veggen”. En slitsom hverdag med mange forpliktelser både på jobb og hjemme, skaper av og til ubalanse i kropp og sjel – og vi blir sykemeldt. Andre føler at de har for mye bagasje fra tidligere erfaringer, som de ikke klarer å løse opp i.

Det finnes ingen fasit for hvorfor man skal gå til en livsveileder. Det handler om å få hjelp til å se ting på en annen måte, og ikke minst – finne sitt potensiale.

Jeg anvender meg av all min kunnskap når personer kommer til meg for veiledning. Først og fremst anvender jeg meg av mine intuitive evner. Jeg leser av dine energier, og på den måten finner jeg ofte årsaken til stagnasjonen. Deretter begynner vi å nøste trådene for å finne løsninger. Hva slags metoder som blir brukt, er veldig individuelt. Hva som passer for en, passer ikke for en annen.

Utenom min akademiske og spirituelle kunnskap, har jeg stor livserfaring på de fleste plan, og har gått igjennom flere livskriser. Dette er for meg en viktig forutsetning for å kunne gi god veiledning.