En husrens betyr at jeg renser huset for uønskede energier.Det kan være minner i eller rundt huset, ånder som har bodd, eller har tilknytning til huset, eller noen i din familie eller guider som vil advare deg eller fortelle deg noe.

Noen opplever mye aktivitet som f.eks. fottrinn, dører som slamrer eller åpner og lukker seg, ting som flytter på seg eller blir borte, skygger, temperaturforandringer som varme/kulde, uro og søvnløshet, slitenhet og en følelse av tunghet i hodet. Ofte kan jeg løse det opp der og da, men noen ganger må jeg komme tilbake eller jobbe på distanse. Det bli som å skrelle en løk. Lag for lag. For hvert lag, avdekkes noe nytt.

En oppfølgingstime er inkludert i prisen. Enten jeg kommer fysisk eller jobber fra kontoret. Energier går utenfor tid og rom og har derfor ingen begrensning. Derfor kan jeg jobbe med huset ditt fra hvor som helst.