BLI FRI FRA TRAUMER OG BEGRENSNINGER

Å FÅ DET LIVET DU ØNSKER DEG MED URGAMMEL MAGNETISK NON VERBAL HYPNOSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Torp

info@ninatorp.no

www.ninatorp.no

Sett deg selv fri!

  • Bli bevisst på hva som er dine og hva som ikke er dine                           forpliktelser
 • Ta ansvar for livet ditt
 • Forløs vonde minner som begrenser deg i hverdagen
 • Bli fri fra frykt og angst
 • Vit at du er verdifull 
 • Få selvrespekt og bedre selvfølelse 
 • Få muligheten til å realisere dine drømmer
 •  

Mange av mine klienter opplever at:

 • Det er vanskelig å slippe taket på fortiden.
 • De sliter med en indre følelse av ensomhet og finner liksom ikke plassen sin i samfunnet.
 • De har angst, plutselig panikkangst og eller sosialangst.
 • De er redd for å gjøre feil og redd for hva andre vil si.
 • De har liten selvfølelse / selvtillitt.
 • De synes det er vanskelig å sette grenser, både for seg selv og andre.
 • Nærhet og nære relasjoner vanskelig for dem. 
 •  

Fordelene ved å bruke Non Verbal Hypnose

Du vil bli bedre kjent med deg selv og dine egne reaksjonsmønstre på en helt ny måte som gjør at du løser utfordringene bedre, og hurtigere enn før. 

Denne urgamle teknikken er helt unik og forløser vonde minner og gir slipp på bitterhet og nag på en effektiv måte slik at du får tilbake selvrespekten å får en bedre selvfølelse. 

Du lærer deg unike selvhypnose teknikker som du kan bruke på egen hånd slik at du takler  situasjoner som tidligere begrenset deg, på en god måte uten frykt.  

Som et resultat av denne prosessen, vil du kjenne en trygghet og en styrke som gjør det lettere for deg å håndtere enhver utfordring i livet. 

Fordelene ved å jobbe med meg:

Jeg følger deg opp og er ved din side gjennom hele prosessen.

Jeg er opptatt av at du skal bli den aller beste utgaven av deg selv, og lover deg at jeg skal gjøre mitt aller beste, men du må gå dine skritt selv.

Jeg er åpen og ærlig med deg hele veien og holder det jeg lover.  

Jeg er den eneste i Norge som jobber med denne helt spesielle unike formen for hypnose.

Praktiske detaljer

Vi setter opp faste datoer en gang i uken i 4 uker for møter på Zoom. Da jobber vi intensivt med dine utfordringer. Det er ingen mal for disse møtene, for de er forskjellige fra person til person. 

Om du ønsker det, kan du bli med i en lukket Facebook gruppe hvor vi deler erfaring, styrke og håp med hverandre. Jeg går live i gruppen ca. hver 3.- 4.uke, men vil være jevnlig i forumet

Bonus til en verdi av kr. 10700:

 1. Du vil ha mulighet for 2 ekstra møter i denne perioden på 4 uker som vi jobber sammen. 
 2. Utover det, er jeg tilgjengelig på mail hvis du trenger det. For å sikre deg et godt resultat, er det viktig at du føler trygghet til å kontakte meg ved behov. 
 3. Etter 4 ukers intensiv forløsning av traumer og følelser skal du nå føle en ro og frihet fra alt som har begrenset deg. Da setter vi opp en dato for en oppfølgingstime på Zoom. Jeg er opptatt av at du skal føle at du har kommet i mål på en god og trygg måte

Hvem er jeg?

Jeg har alltid hatt en genuin interesse for å hjelpe mennesker. Uansett hvilken jobb eller utdannelse jeg har tatt, så har det med mennesker å gjøre.

I likhet med veldig mange, har også jeg gått igjennom mange kriser og mange ulike behandlingsformer.

Jeg begynte å følge Marco Paret sin Non Verbale Hypnose for mange år siden, og har også tatt et nivå hos Rick Collingwood ved Universitetet i Sydney, Australia.

Jeg fant denne metoden utrolig virkningsfull og den går dypere enn noen annen behandlingsform jeg har prøvd. Jeg opplevde en frihet/frigjøring på relativt kort tid. Den har gitt meg en indre styrke som jeg ønsker at du også skal få oppleve.

Min akademiske utdannelse er sykepleier med operasjon, administrasjon og ledelse som spesialfelt. Jeg er også sertifisert Medium og Healer, og jobber som Trance-Healer. I tillegg er jeg TFT terapeut. Min utdannelse som spesialist i Magnetisk Non Verbal Hypnose hos dr. Marco Paret, har gått over flere år.

Alle fortjener å få et harmonisk liv. Jeg lover deg at jeg skal gjøre alt jeg kan for at du skal få akkurat det.

HVA NOEN SIER OM MEG:

Nina er helt fantastisk. Hun har klart ting andre ikke har klart og endelig har jeg det godt. Livet smiler igjen. (Wenche)

Nina vinklet behandlingen min på en helt ny måte. Jeg har utviklet meg og fått bedre selvinnsikt (Audhild)

Nina har en nydelig, varm og trygg tilnærming som terapeut. Jeg kjenner meg forløst, glad og tilstede i livet mitt (Lise)

 

Dancer

Sett deg selv fri - idag!

0,00 €
Verified by MonsterInsights