Jeg har min utdannelse gjennom ISI-CNV (International Institute for NLP & Hypnosis) hos dr.Marco Paret. (http://www.marcoparet.com)

Mesmerisme er non-verbal hypnose og er forløperen til den hypnoseformen vi kjenner idag. Denne teknikken er grunnlagt av Franz Anton Mesmer på 1700 tallet. Siden er den utviklet videre gjennom flere ledd.

Regresjon betyr av man går tilbake i tid. Det kan være i dette livet eller et annet. Det som er interessant, er at om visjonen kommer i en annen tid, så er følelsen lik den vi sliter med idag.

Mesmerisme/hypnose og regresjon kan virke mot traumer, frykt, noen typer smerter og noen typer avhengigheter som f.eks røyking og mat.

Mitt mål er å hjelpe mennesker til å settes fri fra traumer, frykt og dårlige erfaringer fra fortiden slik at de kan bli den personen de er ment å være. Fyllt med sinnsro, glede og takknemlighet. Traumer oppleves ulikt fra person til person. Derfor er det viktig at verktøyene blir tilpasset den enkelte. Noen ganger er det som å dele en løk. Lag for lag. Men selv om traumene oppleves ulikt, er løsningen mer eller mindre lik: Harmoni i kropp og sjel, sinnsro, tilgivelse og kjærlighet. Også kjærlighet til oss selv.